Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

157. Vzdaj chválu.
melódia: Joachim Neander
text: Joachim Neander (prel. M. Royová)

Vzdaj chválu všemocnému Bohu, Kráľovi neba!
Ó, duša, v pokore za podnož slož jemu seba!
Zapej žalmy, oslavy chystaj palmy!
Jemu buď vďaka, veleba!

Vzdaj chválu Bohu, ktorý celý sver sám spravuje,
a jako orlica nesia ťa a ochraňuje!
Či necítiš v čej mocnej ruke ležíš,
kto ťa živí, zveľaduje?

Vzdaj Pánu chválu, česť, svojemu Stvoriteľovi.
Dárcovi zdravia a života Riaditeľovi!
Jak často On pomôhol ti, stíšil ston,
štastia svit zažal zas nový.

Vzdaj Pánu chválu, česť; nádherné sláv meno Jeho!
Všetko, v čom život je, zvelebuj Boha svojeho.
V Ňom sveto je; v Ňom, duša, blahotvoje.
Ó, ži v svete len pre Neho!