Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

159. Deň po dni.
melódia: Mary Whittle Moody
text: M. Royová

Deň po dni pre Teba, ó, Jezu, žiť,
deň po dni milosti Tvojej zrieť svit,
deň po dni na Teba smieť spoliehať:
to blaho, ktoré svet nemôže dať.

Sbor:
Deň po dni premáhať satana, zlosť,
deň po dni niesť kríž, kým nepovieš "Dosť!"
V smrti i živote vždy zostať Tvoje,
ó, Jezu: v tom štastia večného zdroj.

Deň po dni okúšať pokoja slasť,
deň po dni premáhať viťazne strasť.
Deň po dni vždy lepšie smieť Boha znať:
to blaho, ktoré svet nemôže dať.

Sbor:
Deň po dni uteká života let.
Zakončí; ja zajdem, kde smútku niet.
V smrti i v živote chcem zostať Tvoj,
ó, Jezu, bo v tom je blaženstva zdroj.