Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

16. Není stálosti!
melódia: K. Royova
text: K. Royova

Neni stálosti,
v zemskej márnosti,
[:duša drahá! Pravé blaho
je len v milosti:]

Šťastie pominie,
zdravie uhynie:
[:v chvíli žiaľu, v dobách ztraty
kto ťa privinie? :]

Čo dnes vzácne máš,
v čom si zakladáš,
[:príde chvíľa, duša milá
všetko tu necháš. :]

Čo ti nastane,
až v smrti bráne
[:noha tvoja v prosried boja
s hrôzou zastane? :]

Pre svet si žila,
telu slúžila,
[:len po zemskej, márnej chvále
verne túžila. :]

Svet sa ti ztratí,
telo smrť zkláti,
[:chvála ľudská ani chvíľu
žitia nevráti. :]

Čože učiníš,
až všetko ztratíš?
[:Čímže pustú, dlhú večnosť,
čím si ukrátiš? :]

Život bez Krista,
duša nečistá,
[:srdce hrichom pokalené:
večná smrť istá. :]

Dnes, duša milá,
je deň a chvíľa,
[:v nejž Bôh svätý teba volá,
bys´sa vrátila. :]

Nebeská sláva
tých očakáva,
[:ktorí milosť vtedy príjmu,
keď Bôh podáva. :]

Ježišova krev
smieri Boží hnev!
[:Len tí, čo v nej srdce zmyli,
znajú chválospev! :]

Neni v márnosti,
stálej radosti,
[:a bez krve Bäránkovej
neni milosti! :]