Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

162. Mne dostalo sa smilovania.
melódia: Kr. Altdörfer. 1819
text: F. Fr. Hiller (prel. K. Royová)

Mne dostalo sa smilovania bez všetkých zásluh, hodností.
Bárs pyšné srdce nežiadalo, mne dostalo sa milosti.
Znám to a plesám radosťou nad nevídanou milosťou,
nad nevýdanou milosťou.

Ja sim si iné nezaslúžil od Boha, iba samy hnev.
a hľa, smierenie vyzískala mne Syna Jeho vzácna krev.
Jak k tomu prídem? Čo je to? Milosrdenstvo, iné nie!
Milosrdenstvo iné nie!

Tebe to musím, Bože vyznať i ľudom, keď sa spýtajú.
Milosťou Tvojou chcem sa chlúbiť, veď väčšie nad ňu nemajú.
Klaniam sa, Plesám radosťou nad Tvojou, Jezu, milosťou!
Nad Tvojou, Jezu, milosťou!