Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

163. Priateľstvo s Kristom.
melódia: Z Armády Spásy
text: Z Armády Spásy (prel. K. Royová)

Priateľstvo s Kristom, toto šťastie mám.
Ó, tá blaženosť bez páru: Jeho svojím nazývam!

Na svete tma je, svetlom večným On.
Cestu zmýliť ja nemôžem, s Ním keď idem na Sion.

Majte si štastie, v ktorom Jeho niet!
Chvíľočka na srdci Jeho nahradí mi cely svet.

Všetko pominie, Ježiš zostáva;
Preto Jemu jedinému prislúcha česť, moc, sláva!