Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

164. V náručí Ježišovom.
melódia: W. H. Doane.
text: F.J. Crosby (prel. K. Royová)

V náručí Ježišovom sladko si spočívam;
na srdci jeho svätom slasť lásky požívam.
Čuj, anjelske tie spevy jak ku mne letia blíž,
prez more kryštálové mňa nesú výš a výš!

V náruči Ježišovom skrytý, bez starosti,
bez ťarchy pokušenia, bez hriecha žalosti,
mrazných som smútkov prostý, keď zmizla pochybnosť.
Len málo ešte zkúšok, len málo sĺz, - a dosť!

Skrýš srdca drahá, Ježiš, On zomrel za mňa sám.
Na Skalu Vekov pevne sa vždycky spolieham.
Tu ticho budem čakať cez noc len,
kým nový uzriem svitať na zlatom brehu deň!