Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

165. Kým žije Ježiš môj.
melódia: Ruský nápev
text: Mrs. A. Steele (prel. K. Royová)

Kým žije Ježiš môj, nesie ma sily zdroj;
srdce láskou horieť musí, bo zmiznul strach i boj!

On dobrý Pastier je, ovce Svoje pasie,
na trávičkách na zelených, rosičku skropuje.

Keď slnce sa skryje, lev rve, šakal vyje,
ó znám, že v tej strašnej noci môj Ježiš pri mne bdie.

Ak poklesne krok môj, svet strhne mňa v svoj boj,
náhlim k srdcu Ježišovmu, veď v Ňom lekárstva zdroj.

Ach, k Nemu len hľadím so srdcom blaženým.
Môj Ježiš mňa ľubi iste; raj celý je mojím.