Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

166. Poď, yaplesajme radosťou!
melódia: E. S. Lorenz
text: E. Gebhardt (prel. M. Royová)

Poď, zaplesajme radosťou: "Bôh nás ma rád!"
Jeho sa tešme miloťou; Bôh nás má rád.
Vy hriešni, zo sna vstávajte, spasenie večné hľadajte,
no smrti zmizla, jasajte: "Bôh nás má rád!"

SBOR:
Bôh nás má rád! Bôh nás má rád!
Poďte, plesajme radosťou: "Bôh nás má rád!"

Oznámte všade hriešniko: "Bôh nás má rád!"
Im k spáse stal sa dieťaťom. Bôh nás má rád.
Prišiel Spasiteľ presvätý, mrieť na výšinách Golgaty.
Vykúpení sme ja a ty! Bôh nás má rád!

SBOR:
Bôh nás má rád! Bôh nás má rád!
Poďte, plesajme radosťou: "Bôh nás má rád!"

Ty, ktos' Ho prijal, zajasaj: "Bôh nás má rád!"
Dobroty Jeho okúašaj; Bôh nás má rád-
V Ňom slnce i štít máme svoj; nádeje, lásky v Ňom je zdroj.
On stíší všetku žalosť, boj. Bôh nás má rád

SBOR:
Bôh nás má rád! Bôh nás má rád!
Poďte, plesajme radosťou: "Bôh nás má rád!"