Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

167. Noc mrákoty.
melódia: Nápev 173
text: M. Royová

Noc mrákoty, tône hriecha objímaly šíry svet,
Keď Messiáš sľubovaný k zemi obrátil Svoj let.

SBOR:
Čo proroci predvídali, to nádherne splnil Bôh:
Poslal Syna, poslal spásu! Skloňme sa u Jeho nôh!

Ej, nebolo vymanenia z žiaľov, vášní rozbroja,
keď v Betleme v nízkych jasliach, zrodil sa Kráľ pokoja!

SBOR:
Čo proroci predvídali, to nádherne splnil Bôh:
Poslal Syna, poslal spásu! Skloňme sa u Jeho nôh!

Svet netušil Jeho príchod, on Ho ani nečakal.
I pastierov spev anjelský a blesk slávy poľakal.

SBOR:
Čo proroci predvídali, to nádherne splnil Bôh:
Poslal Syna, poslal spásu! Skloňme sa u Jeho nôh!

No On prišiel, bo pred veky bolo raz tak určené,
a tie sväté Božie sľuby nemôžu byť zmarené!

SBOR:
Čo proroci predvídali, to nádherne splnil Bôh:
Poslal Syna, poslal spásu! Skloňme sa u Jeho nôh!

Ach, On prišiel, Ježiš drahý, bratia, sestry, k blahu nám!
Kto otvorí srdce svoje, aby Si v ňom spravil chrám?

SBOR:
"Sláva Bohu na výsostiach!" znel anjelov slávny ples.
Hodný cti je Ježiš Kristus! Ó, kto dá Mu srdce dnes?