Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

169. Musím Ťa ja vždy mať!
melódia: Mary Runyon Lowry
text: Annie S. Hawks (prel. M. Royová)

Musím Ťa ja vždy mať, ó, Dárca milosti
V Tvojej krvi spása, v mene lúča radosti.

SBOR: Musím Ťa mať, ó, musím, Jezu, mať Ťa musím
Vždy ja Ťa potrebujemô žehnaj ma sám!

Musím Ťa ja vždy mať, ó Jezu! Pri mne stoj,
abych až do smrti žil ako verný Tvoj!

SBOR: Musím Ťa mať, ó, musím, Jezu, mať Ťa musím
Vždy ja Ťa potrebujemô žehnaj ma sám!

Musím Ťa ja vždy mať, v šťastí i v žalosti.
Tys' mi svetlom, schranou tu i vo večnosti.

SBOR: Musím Ťa mať, ó, musím, Jezu, mať Ťa musím
Vždy ja Ťa potrebujemô žehnaj ma sám!

Musím Ťa ja vždy mať, veď ma, jak sám myslíš,
Čakám, že i pri mne slovo Svoje splníš.

SBOR: Musím Ťa mať, ó, musím, Jezu, mať Ťa musím
Vždy ja Ťa potrebujemô žehnaj ma sám!

Musím Ťa ja vždy mať, Kriste, Boží Synu!
S Tebou dosiahnem raz nebeskú korunu.

SBOR: Musím Ťa mať, ó, musím, Jezu, mať Ťa musím
Vždy ja Ťa potrebujemô žehnaj ma sám!