Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

17. Bôh náš je láska.
melódia: M. Royova
text: M. Royova

Bôh náš je láska od večnosti.
On základ bytia, prúd milosti.
Z lásky vytvoril, zdržuje svet.
Kde neni Jeho, života niet!
Bôh náš je láska, Bôh náš je láska!

Bôh náš je láska od večnosti.
On prameň sily, lúč svetlosti.
Do rúcha krásy oblieka svet.
Kde neni Jeho, radosti niet!
[:Bôh náš je láska. :]

Bôh náš je láska od večnosti.
On darcom svätej blaženosti.
Z lásky ztratený vykúpil svet.
Kde neni Jeho, spasenia niet!

Bôh náš je láska od večnosti.
No, neuzreš ho bez svätosti.
Ó, v čarokrásny, nadhvezdný svet
bez rúcha slávy prístupu niet!