Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

170. Ovečka.
melódia: B. Case
text: L. H. z Hayn (prel. K. Royová)

Ovečkou že Božou som, tým sa teším nocou dňom.
On môj dobrý Pastier je; do neba ma dovedie;
veď vždy starosť o mňa má; On ma i dľa mena zná.

Vodí k pastvám zeleným, k vodám živím, studeným:
núdze pri Ňom nemávam. A keď časom ustávam,
na plecia ma berie sám, nesie v slávny nebies chrám.

Pán Ježiš je pastier môj; raz dal za mňa život Svoj;
smrť boľastnú podstúpil, by mňa z hriechov vykúpil.
Ó, tak plesám nocou, dňom, ovečkou že Jeho som.