Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

171. Kto poznal?
melódia: Nápav 164
text: J. Baštecký (prel. K. Royová)

Kto poznal myseľ Pána? Kto radu Jemu dal?
Ó, sverte sa mu cele, spievajte žalmy chvál!
Rád priznávam sa k tomu, že nerozumel som,
keď vložil na mňa ruku, keď lkal som, nocou, dňom.

Myšlienky, cesty Božie nie tek, jak naše, sú-
Veď nás dľa rady Svojej, veď cestou k životu.
Znám, Pane, znám sa k tomu, že Ty si videl diaľ,
keď najviac som sa vzpieral a s Tebou ísť sa bál.

Pod mocnou rukou Pána, korme sa radostne,
On časom Svojím v nebe vnesie nás slávnostne.
Nech, čo chce, činí s nami, On náš i Svoj zná cieľ.
Tí, kto už tu sú Jeho, s Ním v nebi majú diel.