Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

172. Zvelebuj Pána.
melódia: J. A. Freilinkhausen, 1665
text: J. D. Herrnschmidt (prel. M. Royová)

Zvelebuj Pána, ó, srdce moje! Do smrti vždy Ho chváliť chcem,
kým ešte v svete mám sídlo svoje, kým Jemu ku cti spievať smiem.
Ty, ktorýs' telo, dušu dal, prijmi oznovu hymnu chvál.
Hallelujah! Hallelujah!

Šťastný, ó, šťastný je, ktorý dúfa, že Bôh mu pride na pomoc,
ten, ktorý vo viere si nezúfa, bo nádejou mu Krista moc!
Ó, komu Ježiš vodcom je, Ten vždy si dobre radiť vie.
Hallelujah! Hallelujah!

A keď je ktorý aj ukrivdený, On spraveďnosť mu prislúži.
Lačný vždy môž' byť Ním nasýtený; bo dá, čo k zdraviu poslúži.
Sviazaných mocne rozviaže, divnú tak milosť ukáže
Hallelujah! Hallelujah!

No nepravých ľudí kroky smelé ramenom silným zarazí,
tak že zmotajú sa v hriechoch cele, padnú vo vlastné povrazy.
Bôh nad tebou vždy bdie, Sion; cečným je Pánom, Kráľom On.
Hallelujah! Hallelujah!

Vyvýšte, ó ľudia, divov prameň! Zvelebujte ho radostne.
Všetko, čo život má, zolaj: "Amen!" asláv to meno milostné.
Vy dietky Božie, ctite Ho, ach, Boha Trojjediného.
Hallelujah! Hallelujah!