Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

173. Nech nám srdcia plní radosť!
melódia: E. Gebhardt
text: J. A. Reitz (prel. K. Royová)

Nech nám srdcia plní radosť a blaženej vdaky cit.
Otec v nebi zve nás deťmi; tak môžeme šťastný byť.

SBOR:
Vždy veselo, vždy veselo, každodenne slnka svit;
prekásna je cesta k nebi tomu, kto chce večne žiť.

Bôh nás ako Otec vedie, šírou púšťou sveta sám,
chráni v boji, so dňa na deň milosť, silu dáva nám.

SBOR:
Vždy veselo, vždy veselo, každodenne slnka svit;
prekásna je cesta k nebi tomu, kto chce večne žiť.

No, keď sa mi odvrátime, tu sa razom sotmie v nás,
neisté sú naše ktory a život je prázdny krás.

SBOR:
Vždy veselo, vždy veselo, každodenne slnka svit;
prekásna je cesta k nebi tomu, kto chce večne žiť.