Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

174. Pozri, duša, pozri zpäť!
melódia: Mozari
text: K. Royová

Pozri duša, pozri zpäť, Hallelujah, Amen!
na ten hriešny, biedny svet. Hallelujah, Amen!
Boh ťa z neho vyvolil, ku spaseniu prezriadil,
krvou Krista vykúpil! Hallelujah, Amen.

K večnej sláve plesanie, Hallelujah, Amen!
znie nad tebou, jasanie. Hallelujah, Amen!
Anjel druhom zvestuje, že ťa Bôh tvoj miluje,
miesto, že ti hotuje. Hallelujah, Amen!

Čím sa, duša, odmeníš? Hallelujah, Amen!
Čím tú lásku odplatíš? Hallelujah, Amen!
Srdce k nohám Božím slož, život v ruky Božie vlož!
česť Kristovu v zemi množ! Hallelujah, Amen!

Váž si obeť presvätú. Hallelujah, Amen!
Gethsemane, Golgatu. Hallelujah, Amen!
Váž korunu tŕňovú, ťažkú cestu krížovú,
poznáš lásku Kristovu. Hallelujah, Amen!