Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

175. Keď len On je mojím.
melódia: Dr. Breidenstein
text: Fr. z Hardenbergu(prel. K. Royová)

Keď len On je mojím, keď len Jeho mám,
tak až po hrob vernosť Jeho v srdci svojom rozjímam.
Nepoznám trápenie; cítim radosť, lásku, zbožňovanie.

Tam, kde On je mojím, otčinu tiež mám,
každý dar tam čo dedictvo z ruky Jeho prijímam.
Bratov postrádaných nájdem v Jeho učeďníkoch milých.

S Ním, keď mám len Jeho, nebe mojím je.
večne v prúde Jeho lásky rozkoš pre mňa poplynie.
Ach, On preradostne uvedie ma na pastvy milostné!