Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

177. Milosť Božia.
melódia: W. A. Odgen
text: P. Kýška

Milosť Božia, Hallelujah, už sa nám zjavila,
a okovov, Halelujah, hriecha nás zbavila.

SBOR:
Vzdajme Pánu chválu, česť, (chválu, česť)
za radostnú spásy zvesť!
Ponáhľajme, Hallelujah, ju šírym svetom niesť

Milosť Božia; Hallelujah, zvestuje sa ľudom.
Ona chráni, Hallelujah, pred Božím ich súdom.

SBOR:
Vzdajme Pánu chválu, česť, (chválu, česť)
za radostnú spásy zvesť!
Ponáhľajme, Hallelujah, ju šírym svetom niesť

Milosť Božia, Hallelujah, k voľnosti privádza.
Dobre tomu, Hallelujah, kto v nej sa nachádza.

SBOR:
Vzdajme Pánu chválu, česť, (chválu, česť)
za radostnú spásy zvesť!
Ponáhľajme, Hallelujah, ju šírym svetom niesť

Milosť Božia, Hallelujah, dnes každému platí.
Šťastné srdce, Hallelujah, ktoré ju neztratí.

SBOR:
Vzdajme Pánu chválu, česť, (chválu, česť)
za radostnú spásy zvesť!
Ponáhľajme, Hallelujah, ju šírym svetom niesť


Milosť Božia, Hallelujah, mení žalosť v nebe.
Duša drahá, Hallelujah, ver; platí i Tebe!

SBOR:
Vzdajme Pánu chválu, česť, (chválu, česť)
za radostnú spásy zvesť!
Ponáhľajme, Hallelujah, ju šírym svetom niesť