Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

179. Preč, preč, ó srdce moje!
melódia: Nár. nápev z Westfa Pemran.
text: J. K. L. Allendorf (prel. Joz. Roháček)

Preč, preč, ó srdce moje, ó, spej len k nebesiem!
Vo víre sveta boje sú len; pokoj je tam.
kde pasie On, Bärákon. Len tam tovj pravý stánok,
o sladký oddych tam. Tak preč, len k nebesiam!

Že sviazaný si, vravíš? Len smele sa vymaň!
Už bôľ, ktorým sa trápiš, Bäránok zmohol; vstaň!
Jak veje, hľa, práporom; spev znie víťazov chórom!
Poď, tiež spočinieš tam. Preč, preč, len k nebesiam!

Hľa, spiecha ti s súcitom v ústrety Otec sám,
chcúc objať ťa a pritom uviesť ťa v slávy stán.
I rúcho dá ti biele - to spravedlnosť - skvelé.
Ej, hrdý pokoj tam. Preč, preč len k nebesiam!