Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

18. Pominula noc
melódia: M. Royova
text: M. Royova
Nápev: 20

[:Pominula:] noc strašného utrpenia.
Z temna hrobu hneď za rána
vyšiel Pán bez porušenia.
Rek spasenia vykúpenia
dielo na veky dokonal. Hallelujah!

[:Pominula:] smrti osteň zlomený je.
Temnosť hrobu dietko Božie
viacej navždy neprikryje.
My vstaneme žiť budeme
v sláve Božej a to večne. Hallelujah!

[:Pominula:] vláda hriecha, jeho zla moc;
hriech je zmytý, Bôh smierený,
výťazne hlása Veľká noc.
Zaplesajme, zaplesajme,
chválu Pánu nášmu vzdajme: Hallelujah!