Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

180. Pokračuj!
melódia: J. A. Freilinghausen
text: J. Eus Schmidt (prel. M. Royová)

Pokračuj, pokračuj, Sione, v svetle večnom!
Jasne skvej sa svieca tvoja prvej lásky plameňom.
Zo živého vážiac zdroja úzkou cestou verne diaľ putuj!
Pokračuj, pokračuj!

Neváhaj, nevuhaj, ó Sione, kríž svoj niesť!
V biedach, žiaľoch, v necti, hane od pravdy sa nedaj sviesť.
Vzhliadaj ku korune Pána; vernosť až do smrti zachovaj!
Neváhaj, neváhaj!

Verne zkus, verne zkus Sione, duchov bludných!
Nejednja hneď dľa ich slova; stopuj, aká moc je v nich.
Nech ťa hviezda Ježišova vedie; Ducha Jeho neudus!
Verne zkus, verne zkus!

Dokáž moc, dokáž moc: Sion, dokáž v láske moc.
Nech plameňom ona horí, nech prežiari hriecha noc.
Tak zvie svet, čo v tebe tvorí Ženích nebies, jediná pomoc..
Dokáž moc, dokáž moc!

Vytrvaj, vytrvaj, ó Sione, v vernosti, Nebuď studeným, ni vlažným;
Pán korunu večnosti dá víťazom v boji snažným. Ó Sione, na to pamätaj!
Vytrvaj, vytrvaj!