Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

181. Tvoje je, ó, Hospodine!
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Tvoje je, ó, Hospodine, velebnosť i moc i sláva,
víťazstvo, česť, áno, všetko na nebi i na zemi.
Tvoje je, ó, Hospodine, Tvoje je, ó Hospodine,
kráľovstvo, kráľovstvo, kráľovstvo, a Ty si vyšší,
a Ty si vyšší nado všetkou vrchnosťou.