Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

182. Bôh je blízko
melódia: Z Armády Spásy
text: V. 1-3. z Armády Spásy; prel a v. 4-7 doplnila M. Royová

Bôh je blízko, hovor k Nemu, Bôh je blízko pri tebe
Bôh je blízko, sver sa Jemu; vrucne túži po tebe.

Bôh je blízko; prišiel spasiť, Bôh je blízko s milosťou.
Bôh je blízko; chce odpustiť: nepohŕdaj večnosťou!

Bôh je blízko, chce vnísť k tebe; otvor srdce dokorán.
Bôh je blízko, celé nebe prináša ti nebies Pán!

Bôh je dobrý, to je isté, Bôh je dobrý v každý čas.
Bôh je dobrý; dôverivo povnez k Nemu prosieb hlas.

Bôh je dobrý, to je isté, Bôh je dobrý k Tbe tiež.
Bôh je dobrý; v mene Ježiš za všetko Ho prosiť smieš.

Bôh je dobrý, to je isté. Bôh je dobrý; len Mu ver.
Bôh je dobrý; čo ti dáva: pokoj, radosť, s vďakou ber!

Bôh je všade, nezabudni; On ťa vidí vždy, i dnes!
On je svätý; boj sa hriechu, k nebies výši srdce vznes.