Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

183. Pán Bôh je láska!
melódia: Nem. nár. nápev.
text: A. Rische(prel. K. Royová)

Pán Bôh je láska, dal nás vykúpiť.
Pán Bôh je láska, ľúbi i mňa.

SBOR:
Tak volám ešte raz: Pán Bôh je láska!
Pán Bôh je láska, ľúbi i mňa

Ležal som v putách hriecha strašného,
v putách, a nijak nemohol von.

SBOR:
Tak volám ešte raz: Pán Bôh je láska!
Pán Bôh je láska, ľúbi i mňa

On Spasiteľa, Ježiša poslal,
aby ma navždy uvoľnil z nich

SBOR:
Tak volám ešte raz: Pán Bôh je láska!
Pán Bôh je láska, ľúbi i mňa

On dal ma pozvať slovom milosti;
On Duchom Svätým pozvať ma dal

SBOR:
Tak volám ešte raz: Pán Bôh je láska!
Pán Bôh je láska, ľúbi i mňa

Ó, lásko svätá, Ty liečiš boľasť.
Ó, lásko večná, Ty tešíš žiaľ.

SBOR:
Tak volám ešte raz: Pán Bôh je láska!
Pán Bôh je láska, ľúbi i mňa


Teba chcem chváliť. Teba velebiť,
Tebe česť vzdávať, kým žijem len.

SBOR:
Tak volám ešte raz: Pán Bôh je láska!
Pán Bôh je láska, ľúbi i mňa