Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

185. Ježiš Kristus, Kráľ, kraľuje!
melódia: W. A. Mozart
text: J. Fr. Hiller (prel. M. Royová)

Ježiš Kristus, Kráľ, kraľuje; všetko Mu Bôh podmaňuje,
všetkým slávne zavláda
Každý jazyk vyznať musí, že On meno Pána nosí,
Jemu že česť pripadá! Jemu že česť pripadá.

Bôh je Pán, On je len jedon; nevyrovná sa mu žiadon,
a Syn je tiež ako On.
Stolec Jeho nik nezvráti, života mu nik neskráti,
večnú ríš má, slávny trón! Večnú ríš má, slávny trón.

Dajte, hriešni, srdcia Jemu! Vy, nemocní, poďte, k Nemu;
núdzni, sdeľte stav Mu váš.
Rany zhoja rany Jeho, dá oleja nebeského;
dá bohatstvo Kráľ vám náš! Dá bohatstvo Kráľ vám náš.

Náhli; nie sa čo ostýchať! Ak chceš milosť, môžeš ju mať;
Ak chceš život, tak ho ber!
Chces dedictvo? Uzrieš skvelé! Splnia sa ti túžby smelé.
Ak chceš Krista, Tvoj je, ver! Ak chceš Krista, Tvoj je, ver!