Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

186. Až po smrť!
melódia: F. Ambresin
text: M. Royová

Až po smrť, ó, Jezu, chceme byť Tvoji;
až po smrť za Tebou vždy chceme ísť!
Až po smrť sotrvať v zmužilom boji,
až po smrť, a potom do slávy prísť!

Až po smrť, ó Jezu, chcem byť Tvoji;
až po smrť za Tebou kríž chceme niesť!
Až po smrť vytrvať pri svetla zdroji,
až po smrť od Teba nedať sa sviesť!

Až po smrť pri Tebe vytrvať, Pane,
až po smrť Tvoje príkaz: "Zapri sa sám,"
dodržať, ó to je nie všetkým dané,
to milosť! Ó Jezu, daruj ju nám!