Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

187. Vietor z neba
melódia: Z Armády Spásy
text: W. Booth (prel. K. Royová)

Vietor z neba dunie, prúd milosti šumie,
mocne prez mňa plynie. Hallelujah! Kristu česť!

V Ňom je vymanenie z hriechov povýšenie,
Boha slávne zrenie. Hallelujah! Kristu česť!

Svetlo lásky svieť, svieť! Zahrej srdcia, presvieť;
usadni k nebi let! Hallelujah! Kristu česť!

Vody živej prameň cirkve svätej kameň,
sľubov Božích "Amen," Duchu Svätý, prijmi česť!