Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

188. Vyuč ma, Hospodine!
melódia: M. Royová
text: Žalm 86, 11

Vyuč ma, Hospodine, ceste Svojej,
abych chodil v pravde Tvojej!
Udtav srdce moje, ustav srdce moje
v bázni mena Svojeho na veky. Amen.