Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

189. Bôh je nám prítomný!
melódia: Neander
text: Gerh Tersteegen (prel. K. Royová)

Bôh je nám prítomný! Pokloňme sa Jemu;
pokorne pristúpme k Nemu.
Bôh je medyi nami; umĺkni všetko v nás
a skloň sa pred Ním v tento čas.
Kto Ho znáš, menuješ,
sklopže oči svoje, daj Mu srdce svoje.

Bôh je nám prítomný, Jemuž Cherubínov
vo dne v noci zástup slúži.
"Svätý, svätý, svätý!" anjelskými hlasy
k hudbe trúb a hárf sa druží,
Pane, čuj aj náš hlas,
keď Teba vzývame, chválu Ti vzdávame.

Zriekame sa vďačne sveta a márnosti
i zeme tejto radosti.
Vôľu, srdce, duše, všetko, čo je naše,
prijmi, ó Pane, z milosti, Ty len sám
buď náš Pán,
Bôh, Kráľ, svetlo spása; k Tebe srdce jasá.