Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

19. Hallelujah!
melódia: M. Royová
text: M. Royova

Hallelujah! Plesaj ľudstvo!
Bôh nám Svojho Syna daroval.
On hriešnikov sladko volá do vlasti,
kde pre nich neskonalú radosť prichystal.

ref:
On nás miluje, On nás miluje,
miluje, miluje, miluje.
Ó, vzdajme česť menu Jeho!
Hodný je Spasiteľ,
Ježiš Kristus hodný je toho.

Hallelujah na výsosti!
Minula noc, mizne hriecha tieň.
Milost svetom celým žiari;
odpustenia slávny ľudstvu
zhynulému svitnul deň.

ref

Hallelujah na výsosti!
Ježiš s nebies výšin sostúpil.
Slávu nechal, trón opustil,
aby na potupnom kríži
ztratený svet vykúpil

ref

Hallelujah! On je láska;
On dobrota je nekonečná.
On nás s Bohom smieril, spasil,
a uvedie ta, kde srdcia
nam oblaží slasť večná

ref