Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

190. Vezmi, Pane, život môj!
melódia: Dľa Mozarta
text: F. R. Havergalová (prel. M. Royová)

Vezmi, Pane, život môj; na veky nech On je Tvoj.
Môj čas, dni i hodiny vezmi, Jezu jediný.

Vezmi ruky moje sám, ukáž, jak Ti slúžiť mám.
Vezmi nohy, nauč ich kráčať cestách po Tvojich.

Vezmi hlas nech Teba len oslavuje deň čo deň.
V ústa moje vlož Si sám, čo a jak kde vravieť mám.

Vezmi zlato, striebro tiež, - že Ti ho rád dávam, vieš, -
rozum môj i schopnosti riaď Ty, Pane, z milosti.

Vezmi vôle mojej let, v Svojej stíš ju, - nad tú niet-
V srdci, tu už sprav Si chrám a tiahni ho k výšinám.

V Tebe lásky prameň mám, ach, tak vezmi Si ma sám.
Jezu: nech je život môj na vždy, večne, cele Tvoj.