Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

191. Verím, že Bôh prosby vyslýcha!
melódia: Unsere Lieder
text: Z "Unsere Lieder" (prel. M. Royová)

Verím, že Bôh prosby vyslýcha;
viem aj, že Bôh prosby vyslýcha;
istotne Bôh prosby vyslýcha!
Sláva, česť Mu bud!

Verím, Slovo Jeho pravda je;
viem, že Slovo Jeho pravda je;
Slovo Jeho iste pravda je.
Sláva, česť Mu buď!

Verím, Slovo Svoje drží Bôh;
viem, že Slovo Svoje drží Bôh;
Slovo Svoje iste drží Bôh.
Sláva, česť Mu buď!

Verím, že už skoro príde Pán;
viem aj, že už skoro príde Pán!
istotne už skoro príde Pán!
Sláva, česť Mu buď!