Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

192. Aký priadeľ!
melódia: C. C. Converse
text: J. Scriven (prel. M. Royová)

Aký priateľ je náš Ježiš, jak vysoko zvýšený!
On nás s Bohom svätým smieril, zastupuje v modlení.
Kto vypovie, kto vymerá, koľký raj je ztratený,
keď My k Nemu neuprieme zreteľ v vrúcnom modlení

Nepriateľov moc keď hrozí zničením a búrkou nám,
nič sa desiť nemusíme; len siahnime k modlitbám.
Ježiš zastane nám k boku, spraví prietrž nástrahám.
Áno, veď tu vždy sa prizná k vrúcnym srdca modlitbám.

Keď sme žitia starosťami skôr či pozde zmorení,
hľadajme si u Ježiša istú pomoc v modlení.
A keď priadeľov ztratíme a trváme v modlení,
ó, tu je nám Ježiš všetko: Prorok, Kráľ, Kňaz zvýšený!