Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

193. Blíži sa Pán!
melódia: Nápev 177
text: Johanna Meyer (prel. M. Royová)

Blíži sa Pán, Hallelujah, no nie viac v nízkosti.
Slávu a moc, Hallelujah, zrieť v Jeho blízkosti.

SBOR:
Schystaj sa, zastať pre Ním,
Čo zasľúbil, Hallelujah, to dá verným Svojim.

Blíži sa Pán, Hallelujah, ktorý raz za nás mrel,
a na kríži, Hallelujah, za hriechy sveta pnel.

SBOR:
Schystaj sa, zastať pre Ním,
Čo zasľúbil, Hallelujah, to dá verným Svojim.

Blíži sa Pán, Hallelujah, v sláve a velebe.
Jeho je česť, Hallelujah, Jeho je zem, nebe.

SBOR:
Schystaj sa, zastať pre Ním,
Čo zasľúbil, Hallelujah, to dá verným Svojim.

Blíži sa Pán, Hallelujah, zavládne nad zemou,
naplní ju, Hallelujah, mena Svojho slávou.

SBOR:
Schystaj sa, zastať pre Ním,
Čo zasľúbil, Hallelujah, to dá verným Svojim.