Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

194. Ó, nech ťa nesvodí!
melódia: H. R. Palmer
text: H. R. Palmer (prel. M. Royová)

Ó, nech ťa nesvodí pokušenia hlas!
Hriech sklame; kým yvadáš, si v okovách zas.
Buď, bratu, vždy silným, a vášne moc zlom!
Hľaď na Ježiša; ver, spása je v Ňom!

SBOR:
Choď k Nemu, On počuje, silí, teší, varuje.
Spoľahni len na Neho, na Vodcu Verného!

Zlú spoločnosť opusť i neprav reč,
nech ťa z úzkej cesty nevyrazia preč.
Čo čosté, to miluj; čo z pravdy, ži v tom.
Hľaď len na Ježiša, bo spása je v Ňom.

SBOR:
Choď k Nemu, On počuje, silí, teší, varuje.
Spoľahni len na Neho, na Vodcu Verného!

Ó, kto zvíťazí tu, má korunu tam!
Čím nepriateľ, hana, čím uškodia nám?
Tak nepovoľ hriechu, moc jeho zl zlom!
Ver, pomôže Ježiš, bo spása je v Ňom.

SBOR:
Choď k Nemu, On počuje, silí, teší, varuje.
Spoľahni len na Neho, na Vodcu Verného!