Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

195. Ja nie, Bôh môže, znám.
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Ja nie, Bôh môže, znám, zachrániť, oslobodiť,
srdce obťažené obnoviť, ťarchu shodiť!
Nehľadím na seba, ku Kristu pozerám,
[: a vravím dôverne: "Ja nie, Bôh môže, znám!" :]

Ja nie, Bôh môže, znám, udržať siliť, povzniesť;
umdlené kolená utužiť, radosť priniesť.
Na Neho svoju tiaž i putá ukladám,
[: je mi to primnoho; ja nie, Bôh môže, znám :]

Ja nie, Bôh môže, znám, mňa svetom týmto previesť,
pre Svoju vyučiť službu, deň za dňom preniesť.
Keď zmizne zmužilosť, ke%d sily viac nemám,
[: Jeho sa chytím rúk! Ja nie, Bôh môže, znám! :]

Ja nie, Bôh môže, znám, pripodobniť ma k Sebe,
odtrhnúť od zeme srdce a povzniesť v nebe
Duch Jeho začal už dielo to vo mne sám;
[: On ho i dokoná, ja nie; Bôh môže, znám! :]

Ja nie, Bôh môže, znám! Ó slovo preradostné!
Útecha v súžení, nebeské svetlo skvostné!
Ach, jasám veselo, že zvíťazil On sám;
[: že s chálou zvolať smiem: "Ja nie, Bôh môže, znám!" :]