Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

196. Ó, nebojte sa!
melódia: K. Royová
text: K. Royová

Ó, nebojte sa, a nedeste sa;
[: väčší je s nami, než ako s nimi, Hallelujah! :]

S nimi je človek, bezmocný človek
[: s nami je Bôh silný, všemocný, divný, Hallelujah! :]

Prišiel bojovať a ochraňovať;
[: nám ku pomoci vo dne i v noci, Hallelujah! :]

Tak nebojte sa a nedeste sa!
[: Bôh náš zvíťazí, množstvo porazí. Hallelujah! :]