Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

197. Čo sa bojíš?
melódia: Gemeinschaftslieder
text: Z angl. (prel. M. Royová)

Čo sa bojíš? Pozri, v loďke pri kormidle stojí On!
Dárca spásy, drahý Ježiš, cez búrny víchru ston
šťastne morom prevezie ťa v ríšu Svojhu na Sion.

Nie, už ďalej nemohli sme v satanovej ťíši žiť.
Bôh nás núti uniknúť tme a vyhľadať pravdy svit;
hriešne šťastie sveta káže navždy nám On opustiť.

Breh, ku nemuž pristáť máme, je len slovom známy nám,
ale nádej nás nesklame; zárukou tu Bôh je sám.
S Tebou, Jezu, ruka v ruke bezpečne sa kráča nám.

Sem tam víchor loďku zmieta búrnou mora hladinou.
Nič to! S nami Vládca sveta, On pomocou jedinou!
K slovám Jeho stíchne búrka; dietky Božie nezhynú.

Hor' sa, bratia! Pristaneme! Nech si vlny zúria dál!
Zmizne smrť, žiaľ; zapejeme my dosť skoro hymnu chvál.
Dnes len verne plňme rozkaz, ktorý dal nám Kristus Kráľ!