Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

198. Znám miesto vzácne.
melódia: Frohe Botschaft
text: E. Gebhardt (prel. M. Royová)

Znám miesto vzácne, milostné, kde hriech netlači žalostne;
chvál vždy kde zneje sladký tón: ó, milosti to Božej trón.

SBOR:
Ó, Boží trón, ó, Boží trón, milosti svätý trón!
Ó, Boží trón, ó, Boží trón, tu dal mi spásu On!

Tu Pán olejom radosti pokropí dušu, vyprostí
a je jej štítom, odmenou pred trónom Božím složenou.

SBOR:
Ó, Boží trón, ó, Boží trón, milosti svätý trón!
Ó, Boží trón, ó, Boží trón, tu dal mi spásu On!

Tu nepriatelia priateľmi stanú sa, v Pánu víťazmi;
a diablov voj už z ďaleka pred trónom krve uteká.

SBOR:
Ó, Boží trón, ó, Boží trón, milosti svätý trón!
Ó, Boží trón, ó, Boží trón, tu dal mi spásu On!

Na krídlach orla srdca let nesie sa tam, kde bôľov niet,
vysoko, hore na Sion, pred drahý, večný, Boží trón.

SBOR:
Ó, Boží trón, ó, Boží trón, milosti svätý trón!
Ó, Boží trón, ó, Boží trón, tu dal mi spásu On!