Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

199. Nie viac svoj!
melódia: Z Armády Spásy
text: Z Armády Spásy (prel. K. Royová)

Nie viac svoj, ó nie; nie viac svoj, ó nie;
Jezu; Tebe prislúcham, prislúcham.
Čo som, všetko, čo je moje, na veky Ti oddávam.

Nezhyniem, ó, nie; nezhyniem, ó, nie;
Tys' mi život daroval, daroval.
Komu bych sa, keď nie Tebe, s dušou, s telom venoval.

Nepusť mňa, ó nie; nepusť mňa, ó nie;
slúžiť Tebe večne chcem, večne chcem.
Jasám, žes' vzal srdce moje, že Ťa svojim nazvať smiem.