Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

20. Nezabudni!
melódia: M. Royová
text: M. Royova

Nezabudni, nezabudni,
jak draho ťa Ježiš kúpil!
By ťa s Bohom smieriť mohol,
On na vlastné srdce stupil.
Slávu nebies neľutoval,
radosť s Otcom tebe k vôli obetoval.

Nezabudni, nezabudni,
jakús' mu ty noc pripravil v Getsemane,
kde ho tvoj hriech všetkého pokoja zbavil.
Tie úzkosti a tie boje
vo večnosti trápiť maly srdce tvoje!

Nezabudni, nezabudni,
koľko tvoja duša stála urtpenia,
poníženia a boľasti nebies Krála!
Bys' ty z hlbín pekla vysiel,
On nevinný na potupnom kríži visel!

Nezabudni, nezabudni,
že On z lásky mrel za teba.
On z dieťaťa porušenia učinil dediča neba.
Vo tmách hynie, mrie svet bludný.
Ježiš ťa z neho vymanil, nezabudni!