Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

200. Hľaď len na Ježiša!
melódia: P. P. Bliss
text: Th Kübler (prel. M. Royová)

Hľaď len na Ježiša, k Nemu pospieš len!
On za teba trpel, On rozplaší tieň.
Niesol boľasť tvoju, viny tvoje tiež;
hľaď len na Ježiša, veriť Jemu smieš.

Hľaď len na Ježiša, v borbe, úzkosti;
bárs je boj aj tuhý, On ťa vyprostí.
Báras nepriateľ mocný, - v tebe sily niet,
hľaď len na Ježiša, máš víťazstvo zrieť.

Hľaď len na Ježiša, pokiaľ trvá deň!
Krom nadania príde pokušenia tieň,
zmizne slasť, a život stihnú prevraty.
Hľaď len na Ježiša; On sa neztratí.

Hľaď len na Ježiša, v ťažkých prácach tiež.
Čo je odpočinok, to u Neho zvieš.
Čuj, jak sladko volá: "Všetko schystal som!"
Hľaď len na Ježiša, duša; zostaň v Ňom!