Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

201. Keď so Sinai ohnivej ...
melódia: Siegeslieder
text: Dla nem. voľne K. Royová

Keď so Sinai ohnivej svätého Boha zneje hlas:
"Na priestupníkov zákona smrť čaká, súdu príde čas!"
- tu s Golgaty znie spásy zvesť: "Dokonáno, dokonal som!"
Za hriech ten tvoj zomrel Ježiš. Hriešniku, ver; spása je v Ňom.

Preto , keď hriechom ztrápené srdce mi plače, duša lká,
útechy miestom jediným je pre mňa hora Golgata.
Tam Ježiš zve: "Dokonal som, zahladil hriech; tak ku Mne poď;
len milosť je, čo spasí ťa, len dielo moje; ku Mne poď!"

A keď súženia zemského zavládla nad mnou krutá moc,
svitanie jasné ožiari žalosti mojej smutnú noc,
keď vkročím zas na Golgatu, kde Ježiš za mňa skonáva.
"Trp!" vraví On, "raz za krížom koruny prídu a sláva!"