Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

205. Ó, Ptče náš!
melódia: W. H. Monk
text: J. Baštecký (prel. K. Royová)

Ó, Otče náš, Ty, ktorý trón Svoj máš v nebi,
a prosby dietok vyslýchaš, skloň sa i k nám,
čuj prosieb vrúcnych hlas;
na pastvách zelenych stádečko pas.

Žeň mnohá je; ó, delníkov vypúď na že§ tú;
s nimi, Bože veľký, buď; Nech k Tebe zvú.
by všetko stvorenie
znať mohlo i vziať Tvoje spasenie.

Ó, Kráľu náš, Tvojich rozkazov, ciest uč dbať nás,
nimi k víťazstvu ráč viesť. Nech s ľudom tým,
jemužš' hriech obmyl sám,
v nebesiach na veky los padne nám.