Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

206. Pane, je Ti dôverujem
melódia: L. Harisough
text: M. Royová

Pane, ja Ti dôverujem, Kráľu slávy, Ježiši;
v Tebe srdce roztúžené docela sa utíši.

SBOR:
S kým Ty kráčaš, blažený je žitia jeho každý rok.
Poď i so mnou; ja bez Teba nechcem spraviť ani krok.

Pane, ja Ti dôverujem, dôverujem každý deň;
milosť Tvoja prežiaruje noc boľasti, žiaľu tieň.

SBOR:
S kým Ty kráčaš, blažený je žitia jeho každý rok.
Poď i so mnou; ja bez Teba nechcem spraviť ani krok.

Pane, ja Ti dôverujem, dôverujem v radosti.
Verím, že mi nedáš padnúť v siete klamnej márnosti.

SBOR:
S kým Ty kráčaš, blažený je žitia jeho každý rok.
Poď i so mnou; ja bez Teba nechcem spraviť ani krok.

Pane, ja Ti dôverujem, dôverujem Tebe len;
S Tebou práce chcem začínať, s Tebou ponoriť sa v sen.

SBOR:
S kým Ty kráčaš, blažený je žitia jeho každý rok.
Poď i so mnou; ja bez Teba nechcem spraviť ani krok.

Tys' ma slávne vyslobodil z krutej moci satana;
krvou Tvojou na veky je vina moja smazaná.

SBOR:
S kým Ty kráčaš, blažený je žitia jeho každý rok.
Poď i so mnou; ja bez Teba nechcem spraviť ani krok.

Ó, Ty viac mi nedovolíš znovu klesnúť v hriecha moc!
Všetky ohne pokušenia zhasí lásky Tvojej moc.

SBOR:
S kým Ty kráčaš, blažený je žitia jeho každý rok.
Poď i so mnou; ja bez Teba nechcem spraviť ani krok.

Pane, ja Ti dôverujem, dôverujem v každý čas;
len ma preveď v ríšu slávy, tam, kde znie Tvoj sladký hlas.

SBOR:
Ó, tam v kruhu oslávencov, ktorý rád mi uverí,
vyznám s plesom, že vždy hodný bol Si mojej dôvery.