Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

207. Vstaň!
melódia: Lowell Mason
text: Annie L. Walker (prel. K. Royová)

Vstaň, lebo noc sa blíži, pracuj za svitania!
Vstaň, nech ťa nezastihne boľasť zmeškania.
Pracuj, kým slnko svieti, kým nezroni ťa tieň.
Vstaň, lebo noc sa blíži, zajde spásy deň!

Vstaň, lebo noc sa blíži, tvor v lesku poludnia!
Nemá byť pre Ježiša sila posledná.
Pracuj, ó dietko Božie! Premáhaj nechuť, lieň!
Vstaň, lebo noc sa blíži, zajde spásy deň!

Vstaň, lebo noc sa blíži! Bárs slnce zapadá,
bárs deň sa k sklonku níži, vstaň, keď Bôh žiada.
Pracuj, kým nezastrie ťa posledný smrti sen.
Vstaň, lebo noc sa blíži, zajde spásy deň!