Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

209. Ej, už nikde sňahu niet!
melódia: Nápev 174
text: M. Royová

Ej, už nikde sňahu niet, ó jaká to radosť!
Už lúčiky zdobý kvet, ó jaká to radosť!
Hučí voda, šumie háj, že už skoro príde máj
a že sa zem zmení v raj! Ó, jaká to radosť!

Prišlo jaro, prišlo zas, ó, jaká to radosť!
Zmrtvýchvstania nastal čas, ó, jaká to radosť!
Vtáci sladko spievajú. nový život vítajú,
"Chváľte Boha!" volajú. Ó, jaká to radosť!