Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

211. Jak blažene je ...
melódia: W. H. Eisele
text: Z nem (prel. M. Royová)

Jak blažene je poslom byť a spásy svätú zvesť
pošírom sveta končinách s jasotom ľudstva niesť!

SBOR:
"Hallelujah!" my zvučne spievajme;
Tebe, Bože, česť, chválu vzdávajme,
že Sion Svoj Si staviaš sám.
Ó, pomôž delníkom vernejšie hlásať
spásy zvesť a naplniť Tvoj dom.

Ó, vyšli, Pane delníkov na žeň Svoju Si sám.
Dosť ešte miesta v dome je, ktorý si schystal nám..

SBOR:
"Hallelujah!" my zvučne spievajme;
Tebe, Bože, česť, chválu vzdávajme,
že Sion Svoj Si staviaš sám.
Ó, pomôž delníkom vernejšie hlásať
spásy zvesť a naplniť Tvoj dom.

Vždy viacej hrozi zhúba nám, vĺn jej čuť mocný hlas;
no cirkev Tvoja na skale obstojí v každý čas!

SBOR:
"Hallelujah!" my zvučne spievajme;
Tebe, Bože, česť, chválu vzdávajme,
že Sion Svoj Si staviaš sám.
Ó, pomôž delníkom vernejšie hlásať
spásy zvesť a naplniť Tvoj dom.