Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

212. Hotoví sme.
melódia: W. B. Brandury
text: C. F. Paulus (prel. K. Royová)

Hotový sme všetci prápor Krista niesť
a so zbraňou Ducha slávne boje viesť
za nebeskú ríšu a za Božiu česť.
Nepoddáme sa po smrť!

K Ježišovim čatám sa pridávame,
radostne a s vierou v Kanaáne kráčame,
po víťazstve blesko koruny čakáme.
Nepoddáme sa po smrť!

SBOR:
Sláva, česť, slávu, česť,
silu, moc, silu, moc,
prijmiž Pán, prijmiž Pán
Teraz a až na veky

Slávu, česť, slávu, česť,
silu, moc, silu, moc,
prijmiž Pán, prijmiž Pán

V škole krížovej je naša príprava.
Moc Ducha ku bojom silu podáva;
v nej smele tiahneme vždy von do boja.
Nepoddáme sa po smrť!

SBOR:
Sláva, česť, slávu, česť,
silu, moc, silu, moc,
prijmiž Pán, prijmiž Pán
Teraz a až na veky

Slávu, česť, slávu, česť,
silu, moc, silu, moc,
prijmiž Pán, prijmiž Pán

Neopustí Ježiš nás v ohni boja,
prekazí, keď pád nám temnosti stroja;
tak vesele jasáme: "Hallelujah!
Nepoddáme sa po smrť!"

SBOR:
Sláva, česť, slávu, česť,
silu, moc, silu, moc,
prijmiž Pán, prijmiž Pán
Teraz a až na veky

Slávu, česť, slávu, česť,
silu, moc, silu, moc,
prijmiž Pán, prijmiž Pán

Po skončení borby radosť večitá
v sálemských rovinách i nás uvíta.
Ó, tam srdcia samú rozkoš pocítia!
Nepoddajme sa po smrť!

SBOR:
Sláva, česť, slávu, česť,
silu, moc, silu, moc,
prijmiž Pán, prijmiž Pán
Teraz a až na veky

Slávu, česť, slávu, česť,
silu, moc, silu, moc,
prijmiž Pán, prijmiž Pán