Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

215. Nad horami zlatá zora ...
melódia: Národná moravská
text: K. Royová

[: Nad horami zlatá zora zasvitáva; :]
[: povstaň duša moja, :] nový deň nastáva!

[: Vyletel škovránok hore pod oblaky :]
[: upri aj ty za ním :] k nebi svoje zraky!

[: Zaspieval pieseňku k sláve Stvoriteľa :]
[: nech aj tvoja chvála, :] patrí Jemu celá!

[: Posielajú kvietka vonný pozdrav k Bohu; :]
[: poďakuj sa aj ty, :] za tú lásku mnohú!

[: Poďakuj, že čierna noc už pominula, :]
[: v nejž nejedna duša: :] v hriechoch zahynula.

[: A ty si zostala ochránená živá :]
[: na tebe hnev Boží :] viacej nespočíva.

[: Hodilo slniečko svetlo záblesk zlatý :]
[: Objal teba v láske :] otcovskej Bôh svätý

[: Potôčik i rieka na vždy s morom splynie. :]
[: Kto raz milosť dostal, :] viacej nezahynie.

[: Spievaj, duša moja, Pán Ježiš je tvojím; :]
[: môžeš Kráľa kráľov :] nazvať svetlom svojím.

[: Až vzkriesenia ráno uzrieš zabronievať :]
[: započatú pieseň :] večne budeš spievať.